“Psihoterapia Darwinista”  – Un studiu clinic randomizat de testare a unei interventii evolutioniste pentru depresie

Raport Stiintific. Program: IDEI/PCE. Cod proiect: PN-II-ID-PCE-2011-3-0230. Perioada: Ianuarie 2012 – Decembrie 2012

Psihologia evolutionista reprezinta, dupa cum profetic a enuntat Charles Darwin acum un secol si jumatate, încercarea de unificare a domeniului disparat si uneori contradictoriu al psihologiei, oferind o paradigma integrata si logica pentru stiintele mintii si comportamentului. Este o abordare care încearca sa explice capacitatile mentale ca fiind „adaptari” ce au o baza structurala neuronala modulara si sunt rezultat al selectiei naturale. Aceste module functionale sunt universale si servesc scopuri adaptative (de supravietuire si reproducere), pe care psihologii evolutionisti încearca sa le descopere si sa le înteleaga. Psihologia evolutionista este un domeniu tânar care are un drum lung de parcurs. Anumite aspecte ale fundamentelor ei teoretice, ca natura si specificitatea adaptarilor psihologice sau importanta diferentelor interindividuale, constituie înca obiecte legitime de dezbatere în rândul cercetatorilor. Pe de alta parte, multe din fundamentele ei sunt consolidate, oferind o paradigma metateoretica solida pe care sa se construiasca mai departe. În ultimele decenii, aceasta disciplina si-a demonstrat viabilitatea stiintifica de multe ori: o multitudine de comportamente si fenomene psihologice, ca preferintele sexuale si strategiile de selectie a partenerilor, anumite abilitati mentale, ca memoria, perceptia sau limbajul, etc., etc. au fost documentate empiric în acest cadru teoretic.

Un concept central in psihologia evolutionista il reprezinta fitness-ul. Conceptul de fitness in biologie este înteles bidimensional: 1) succes reproductiv masurat prin numar de urmasi si 2) ansamblul de trasaturi fizice si mentale care asigura succesul reproductiv al unui individ. Conceptul de fitness este fundamental în biologie, iar implicatiile acestuia în psihologia evolutionista sunt vaste. Proiectul de fata este centrat pe cresterea fitness-ului, in ipoteza ca acest lucru va duce la o ameliorare a simptomelor depresive. Într-o revizie majora a teoriei evolutioniste, William Hamilton, in 1964, a introdus conceptul de fitness incluziv, care rezolva dilema teoretica ridicata de universalitatea comportamentului altruist în conditiile în care acesta presupune alocarea de resurse în directii ce pot afecta negativ succesul reproductiv individual (de ex., energia consumata în mentinerea unor relatii amiabile cu fratii nu poate fi alocata îngrijirii propriilor copii). Hamilton a aratat ca altruismul fata de rudele de sânge este în interesul biologic al individului întrucât succesul sau reproductiv depinde si de succesul reproductiv al acelor rude. De exemplu, un individ are succes reproductiv egal daca are un fiu care îi poarta 50% din gene sau doi nepoti care îi poarta fiecare 25% din gene. Cu alte cuvinte, altruismul poate evolua în conditiile în care RB – C > 0 (R = gradul de rudenie dintre recipient si donor, B = beneficiile aditionale reproductive ale recipientului, C = costul reproductiv al actului altruist). Astfel, de la explicatiile fenomenologice ale comportamentului altruist întâlnite în psihologia sociala (ex., explicatie prin imitatie sau schimb social), prin conceptul de fitness incluziv si, mai apoi, prin teoria altruismului reciproc a lui Robert Trivers (1971), se ajunge la explicatii cauzale.

Proiectul de fata aplica aceste considerente teoretice la boala mentala, in particular la depresie. Studiul propune dezvoltarea unei interventii psihoterapeutice evolutioniste pentru depresie, a carei idee centrala este maximizarea subiectiva a fitness-ului, inteles in acceptiunea a doua de mai sus.

In perioada Ianuarie 2012 – Decembrie 2012, au fost realizate urmatoarele obiective ale proiectului:

– Recrutarea tuturor membrilor echipei necesari in anul II, care nu au fost trecuti nominal in aplicatia initiala. Echipa consta acum din cadre universitare, psihologi clinicieni si studenti doctoranzi, cu specializari in psihologie clinica si/sau psihologie evolutionista.

– Definitivarea infrastructurii tehnice si administrative necesare derularii proiectului in conditii optime. In acest scop s-a finalizat comandarea de calculatoare, echipament si software si s-au cumparat toate instrumentele psihologice necesare desfasurarii proiectului.

– Definitivarea unei baze de date (create in Endnote si Zotero) cu resurse si articole stiintifice relevante proiectului. Baza de date contine acum 165 referinte si este actualizata permanent.

– Crearea unui pachet de evaluare psihologica online. Toate instrumentele psihologice administrate pacientilor in proiect, cu exceptia unuia care se administreaza de clinicieni (SCID), sunt completate online prin intermediul unor forme web dezvoltate de un membru al echipei. Acest lucru reduce din timpul de lucru si elimina erorile inerente care apar la introducerea manuala a datelor. In total, 19 de instrumente sunt administrate online.

– Finalizarea instrumentului principal folosit in terapia propusa in proiect, si anume Scala de Evaluare a Fitness-ului. Aceasta componenta a proiectului a constat in:

• Crearea itemilor scalei. Scala contine 61 itemi.

• Traducerea itemilor din engleza in romana.

• Validarea preliminara a instrumentului. Validarea preliminara a fost facuta de catre directorul de proiect pe varianta englezeasca a scalei, pe un esantion din SUA. Rezultatele preliminare arata ca scala are consistenta interna buna (coeficient alpha Cronbach = ~0.9).

– Finalizarea componentei cheie a proiectului, si anume manualul de terapie evolutionista pentru depresie. Textul a fost dezvoltat in urma consultatiilor cu experti in domeniu, cu care directorul de proiect mentine legatura constant (ex. David Buss, Todd Shackelford, Aurelio Jose Figueredo). Textul are in 50 de pagini, si este pregatit pentru publicare.

– Adaptarea unui protocol standard de psihoterapie cognitiva pentru depresie, în scopul utilizarii lui în acest proiect.

– Recrutarea primilor pacienti. Conform planului, in toamna 2012 a inceput recrutarea pacientilor, care sunt distribuiti aleatoriu in doua conditii: 1) terapia evolutionista pentru depresie, sau 2) terapia cognitiva. Pana in prezent au fost evaluate 40 de persoane, dintre care 7 sunt inrolate activ in tratament. Pentru recrutarea pacientilor au fost implementate urmatoarele modalitati :

• Afise plasate in zone aglomerate din Cluj-Napoca cu o frecventa de doua ori pe saptamana.

• Anunturi pe facebook.

• Pagina de facebook, personalizata cu numele proiectului.

• Anunturi in ziare locale si online, ca Piata si Piata AZ.ro

• Anunturi printate plasate in institutii publice frecventate de studenti si cadre universitare, de exemplu, Biblioteca Centrala Universitara din Cluj-Napoca.
• Informarea beneficiarilor serviciilor Clinicii Universitare de Psihologie UBB despre acest proiect Rezultatele proiectului au fost diseminate prin participarea la urmatoarela manifestari stiintifice:

 – Giosan, C: Darwinian Fitness, Depression and PTSD; Lucrare prezentata la Shanghai International Conference on Social Science, 14-17 August 2012, www.shanghai-ic.org, Manuscript ID: SICSS-234-2012.

- Cocia, I., Uscatescu, L., Butucescu, A., Rusu, A. S., & Giosan, C.: The Romanian validation of the High-K Strategy Scale: preliminary results. Lucrare prezentata la International Test Commission, University of Amsterdam, 2-5 Iulie, 2012.

Copyright @ 2016 Darwinian Psychotherapy, All Rights Reserved